29 Mart 2013 Cuma

Valilik Makamına, İZMİR


Valilik Makamına
İZMİR

KONU: Çağ atlama projesi

Sayın Valim,
“İzmir trafiği çağ atladı” (25 Mart 2013 /Milliyet –Ege) başlıklı haberi okudum. Aşağıda açıklanacağı üzere, yalnız İzmir trafiğine değil, bu gezegeni “Bilinç Çağı”na taşıyacak bir proje önereceğim. Öyküsü:

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren, devletin “iş yükü”nü azaltmayı hedef alan, bilinç konusunda uzmanlaşmamı, otodidakt (özöğrenimli) olmamı, “Bilgi Çağı”nı aşmamı sağlayan çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:

*      Kendimi tanımağa başladım.
*       “ Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*      “Yasa Bağımlısı Bilinç Çağı İnsanı” oldum
*      “Yurdu ve milleti özden çok sevme” ve “yaratılanları Yaratan’dan ötürü sevme” ilkelerini özümsedim.
*     Edindiğim tecrübi bilgi ile işlevi ve amacı aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*      Bu çalışmaları yaparken bir ilki gerçekleştirdim. Bilinçolog oldum.
*      Tanımı yeti sözcüğüyle sınırlı olan bilinç kavramını:
(a)    Sorumluluk kavramıyla bütünleştirdim. Ete kemiğe büründürdüm.
(b)   B (bilinç) = Z (zaman) x  Ç2 ( çabanın karesi) şeklinde ifade ederek bilimselleştirdim.

1996 yılında Bodrum’da, Garajaltı Kavşağında “Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım” sloganından esinlenerek bir proje başlattım.Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili olup, sürücülerin de yaya iken ihlâl ettikleri kırmızı ışık kuralını ihlâl edenleri uyarmaya başladım. Bu kuralı hafife alanların “demokratik kişilikten bi-haber, bencil ve bilinçsiz” insanlar olduklarını anladım. Projeyi uyguladığım kavşakları bu nedenle “demokrasi dershanesi” olarak tanımladım…

Felâket olarak tanımlanan küresel ısınma “Bilgi Çağı”nda gerçekleşti; ozon tabakası delindi, buzullar eridi, yağmur ormanları azaldı, bazı türler yok oldu. Bu çağın (“Bilgi Çağı”nın) “bilgi ile sınırlı olan eğitim anlayışı” bu sorunu önleyemedi. Bu gezegenin aynı geminin yolcusu olan bilinçsiz sakinleri ektiklerini biçmeğe başladı.

Bu durumda, “Bilgi Çağı İnsanları”nın, bu gezegenin bilinçsiz sakinlerinin, felâketi önleyebilmek için “bilinçlendirici eğitim anlayışı”nı özümseme, “Bilinç Çağı İnsanı” olma dışında bir seçeneğe sahip olmadıkları yadsınamaz bir gerçektir…

“Yasa Bağımlısı Bilinç Çağı İnsanı ” olarak yaptığım bazı işler:

(a)    Başkanı Ferit Şahenk’e önceki Meclis Başkanlarından Köksal Toptan tarafından TBMM Hizmet Ödülü verilen, Turgutreis Yat Limanı (D-Marin’i) ÇED raporunu hiçe sayarak, Çevre Yasası’ni ihlâl ederek, denizi kirleterek inşa eden, yaya yolunu defalarca işgal ederek, Trafik Yasası’nı ihlâl ederek, kamusal alana (Türk Milletine ait alana) tecavüz ederek işleten Doğuş Grubu’nun  yaptığı yolsuzlukları önledim.
(b)    Turgutreis Otobüs Terminali karşısındaki Total Benzin İstasyonunun reklam panosunu yaya yoluna koyarak, kamusal alana (Türk Milletine ait alana) tecavüz ederek yaptığı yolsuzluğu da aynı şekilde önledim…

Sayın Valim,
Yaşadıklarımdan ve yaptıklarımdan yola çıkarak; “parayı verenin düdüğü çaldığı”, “bal tutanın parmağını yaladığı”, “devletin malının deniz sayıldığı”, “gemisini yürütenin kaptan olduğu” bu ülkede “Yasa Bağımlısı Bilinç Çağı İnsanları”na olan ihtiyacın önemine ve “Bilgi Çağı  İnsanları”nın bu ecdatsal  mirasla bencileyin savaşmak zorunda oldukları gerçeğine de, bu vesileyle dikkat çekmek isterim.

Bilinç sözcüğünün kullanımında yapılan yanlışlar:

*    “Biliyorum”ya da “farkındayım” yerine “bilinçliyim” ya da “bilincindeyim”,
*    “Kasten” ya da “maksatlı” yerine “bilinçli olarak”,
*    “Bilgilendiriyorum” ya da “bilgi veriyorum” yerine “bilinçlendiriyorum” denilmektedir.

Sayın Valim,
Neil Armstrong  Aya ayak bastığında: “Benim için küçük ama insanlık niçin büyük bir adım” demişti…

Aynı geminin yolcusu olan “Bilgi Çağı İnsanları”nın, “Bilinç Çağı İnsanı” olmayı başardıklarında atacakları adımın büyüklüğünü hayal bile edemezsiniz…

Bilinçli nesillerin yetiştirilebilmesi için:
Yukarıda sözü edilen, gereken özen gösterilerek uygulanması durumunda, öğrencilerimize de benzer özellikleri kazandıracağından  emin olduğum, örneği ekli,  “Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin İlk ve orta öğretim okulları müfredat  programına “uygulama dersi” olarak konulmasını öneriyorum… 
Saygılarımla.

Bilinç Üniversitesi Kurucusu
Bilinçolog 
Galip (Diğerkâm) Baran

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

Bilinç Üniversitesi’nin:
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, bundan böyle, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)   Kuruluş amacı:  Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, eşdeyişle, “dünyevi değerler”in yerini “uhrevi değerler”in aldığı bir dünya düzeni kurmak.

EKLER: “Trafik sorumunu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”

ADRES:  Yalı Mahallesi 
                 4076 Sokak  No: 5/2   PK: 20 
                 Turgutreis-BODRUM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder