21 Ocak 2012 Cumartesi

Prof. Dr. Ömür Akyüz

Prof. Dr. Ömür Akyüz
Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi


Sayın Ömür Akyüz,
ÇNAEM’de (Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) Reaktör İşletme ve Nükleer Elektronik Uzmanı olarak 18 yıl çalıştım. 1978 yılında emekli olup  Bodrum’un Turgutreis beldesine yerleştim. Aşağıda sayılan alanlarda yaptığım çalışmalar bana bazı ilginç özellikler kazandırdı.

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığım “okul dışı eğitim” olarak tanımladığım, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren, beni bilinçlendiren, bencillikten (nefsimin kölesi olmaktan) kurtaran, “demokratik kişilik“ kazandıran çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti: 
*     “Yasa bağımlısı” oldum.
*      Kendimi tanımağa başladım.
*     Diğerkâm bir kişilik edindim.
*     Çocuklukta içtiğimiz AND’ımızda yer alan “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
*     Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.

TRAFİKTE DEMOKRATİK KİŞİLİK KAZANDIM: 1996 yılında Bodrum’da gerçekleştirilenYerel HABİTAT Konferansına katıldım. Emekliler ve Trafik Kozalarını kurdum. Garajaltı Kavşağında “Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım” sloganından esinlenerek bir proje başlattım.Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralını  ihlâl edenleri uyarmaya başladım.

Bodrum dışında bazı il ve ilçelerde; başımda bir kırmızı şapka ile ve  ön yüzünde “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi” arka yüzünde “Yetmiş Milyonluk Aile, Türkiye “ ,  “Çalışmanın En Yücesi Ulus için Olanıdır, Kemal Atatürk”  ve “Sorun Bencillik Çözüm Sencilik” yazılı bazı önlükleri giyerek gerçekleştirdiğim bu projeyi uygularken, bir megafon ve “yeşili bekle lütfen”, “sağdan lütfen” yazılı pankartlar kullandım.

Bana “demokratik kişililik” kazandıran bu çalışmayı yaparken, sözü edilen kırmızı ışık kuralını ihlâl ederek (bu suçu işleyerek) sürücülerin yeşil ışıkta geçmelerini engelleyen yayaların demokrat  olamayacaklarını anladım. Projeyi uyguladığım kavşakları, bu nedenle, “demokrasi dershanesi”  ve sürücüleri engelleyen yayaları uyarma sorumluluğunu üstlenenleri, (benim gibileri) “demokrasi öğretmeni” olarak tanımlamağa başladım.

Sözü edilen kuralı neredeyse herkesin ihlâl ettiği, sürücülerin de yaya iken aynı suçu işledikleri dikkate alınarak düşünüldüğünde, T. C. Devletinin tanımında yer alan DEMOKRASİ sözcüğünün ütopik bir kavram olduğunun iddia edilebileceğini düşündüm.

BİLİNÇ KAVRAMINI GELİŞTİRDİM: Yukarıda sözü edilen çalışmaları yaparken, “yeti” sözcüğüyle sınırlandırılmış soyut bir kavram olduğunu gördüğüm bilinç kavramını: (a) SORUMLULUK kavramıyla bütünleştirerek somutlaştırdım, (b)Einstein’ın enerji formülünden yararlanarak bilimselleştirdim:
Bilinç = Zaman X Çaba’nın karesi

SORUMLULUK, BENCİLLİK, SEVGİ ve VİCDAN kavramlarıyla ilgili bazı tespitlerim:
*     Erich Fromm, “Sahip Olmak ya da Olmak” adlı eserinde:
“İnsan yapacağı bir seçme ile ya yok olacak ve kendisi ile birlikte tüm canlıları ortadan kaldıracak ya da yaşamını ve gelişimini sürdürmeye devam edecektir. Kötü gidişi önlemenin tek yolu, insanların ve onları yönlendiren toplumsal yapıların kökten değiştirilmesidir . Böylesi bir SORUMLULUKLA karşı karşıya  olan insanlığın doğru yolu bulabilmesi için, davranışlarını  şimdi yaptığı gibi “sahip olmak” ilkesine göre değil, “olmak” ilkesine göre değiştirmesi gerekir…

Mala, mülke, şöhrete, insana, bilgiye “sahip olmak” demek;  onları ele geçirmek, kendine mal etmek, onlara egemen olmak ve dilediğince kullanmak anlamına gelir. Ama insan hiçbir zaman yeterince şeye sahip olamayacaktır. Çünkü maddesel olan, elle tutulan aldatıcı ve geçicidir.

“Sahip olmak”ın karşıtı olan “olmak” ilkesiyle yaşayan insan ise; hiçbir şeyi kendine mal etmeye ve ona egemen olmaya çalışmaz. Her şeyi kendi bütünlüğü, canlılığı ve gelişimi içinde SEVER. Böyle davranan bir insan, evrimleşmeye çalışır. “Olmak”, sözcüklerle anlatılamaya, bir özelliktir.” diyor.

*    Ruhbilim Uzmanı Ergün Arıkdal, “Pozitif Yaşam” adlı kitabında:
“İnsana SORUMLULUK yükleyen bilgi, kitabi bilgi değil, bizzat uygulanarak  idrak edilmiş ve hazmedilmiş olan bilgidir. Böyle bir bilgi, artık o insanın öz malı haline gelmiş ve bir yaşam düsturu olmuştur. Yeri ve zamanı geldiğinde insanın o bilgiyi kullanması gerekir; kullanmadığı takdirde hesap sorulmayı hak eder.” diyor.

Çevrenin kirletilmemesi, trafik kurallarının ihlâl edilmemesi, verginin kaçırılmaması (kul hakkının yenmemesi) gerektiğini bilmeyen yoktur. Oysa, bu suçları işlemeyen, bu yolsuzlukları yapmayan da neredeyse yoktur. Bunun nedeni, Arıkdal’ın yukarıda da ifade ettiği, insana SORUMLULUK yüklemeyen “kitabi bilgi”dir. Her gün 15-20 can alan trafik kazalarının nedeni de “kitabi bilgi”dir.

Diğer taraftan, Arıkdal’ın sözünü ettiği “kitabi bilgi”yi  özümsemiş, uygulama ile kazanılan “tecrübi bilgi”yi edinmiş bir insanın çevreyi kirletmesi, trafik kurallarını ihlâl etmesi, vergi kaçırması, yolsuzluk yapması düşünülemez… Buna VİCDANI izin vermez…

*   Sayın Arıkdal, “Evensel İnsan” adlı kitabında :
“Bizim halkımız VİCDAN  sesini dinlemek istemiyor çünkü çok materyalist olmuş durumda.  BENCİL bir milletiz biz.  Bu memleketin;  bilim adamından, ekonomistten, iyi siyaset adamından ziyade, VİCDAN’ının sesini çekinmeden ortaya koyabilen, gerçekten yürekli, gerçekten SEVEBİLEN insanlara ihtiyacı var. Bizim para, bilgi, şöhret, sandalye severlere değil, tam tersine VİCDAN  sesini ifade etmeye çalışan, SEVEN insanlara ihtiyacımız var.” diyor…

Nasıl yaşadığımı, günlük yaşamda nasıl davrandığımı, (kavşaklarda kırmızı ışık kuralını ihlâl eden yayaları uyardığımı, sokakta –kamusal alanda- çöp ve izmarit gibi atıkları topladığımı, kamusal alana (Türkiye’ye) sahip çıktığımı görenler; “herkes senin gibi olsa”, “sen ibadet ediyorsun”, “insanlık için çalışıyorsun” diyorlar… Övüyorlar… Ne var ki, böylesine övmelerine karşın, sıra “benim gibi” olma, “insanlık için çalışma”  SORUMLULUĞUNU üstlenmeye geldiğinde “bananecilik ilkesi”(!)ne  sığınıyorlar…İpe un seriyorlar…

İPE UN SERMENİN  BEDELİ: Türkiye (kamusal alan) sahipsiz kalıyor… Nehirler, göller, denizler kirleniyor… Ormanlar tükeniyor… Türler azalıyor… Türkiye, böylece, biraz aşağıda değinilecek olan “iklim değişikliği”ne çözüm  değil, sorun üreterek katkıda bulunuyor…

Bir “yasa bağımlısı” olarak ne tür işlerle uğraştığım, nasıl bir SORUMLULUK üstlendiğim, “Başbakan! Görevini Yap!” başlıklı, ekli yazıdan öğrenilebilir. Buradan, “yasa bağımlısı” sayısını arttırmanın ne kadar yaşamsal bir önlem olduğu kolayca görülebilir…

YOLSUZLUK NEDİR ?
Bu noktada, Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralını ihlâl etmenin de yolsuzluk olduğunu altını çizerek, vurgulayarak hatırlatmam gerekiyor. O kuralı, yukarıda da ifade edildiği üzere, neredeyse herkes ihlâl ettiğine göre, yolsuzlukların sona ermesi için fırınlarla ekmek yemesi gereken bir toplum olduğumuz söylenebilir…

TRAFİK TERÖRÜNE SON VERME:
Yukarıda sözü edilen çalışmaları yaparken geliştirdiğim, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulmasını önerdiğim, M. E. Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na gönderdiğim, özenle uygulanması durumunda, geleceğin cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakanı, Genel Kurmay Başkanı, bakan, vali, kaymakam  adayı çocuklarımıza da benzer özellikleri kazandıracağından (örneğin, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemelerini, diğerkâm kişilik edinmelerini sağlayacağından) günümüzde gündemde olan şiddet sorununu da önleyeceğinden kuşku duymadığım “Trafik terörüne halkın işbirliğinde son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi” ciddiye alınmadı. Uygulamaya konmadı…

Diğer taraftan, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”nin ülke genelinde yaşama geçirilmesini başarabildiğimizde; adaletin sorun olmaktan çıkacağı, bu kadar çok polise, savcıya ve hakime gerek kalmayacağı, “Yurtta Barış”ın sağlanacağı kolaylıkla iddia edilebilir...

DÜNYEVİ VE UHREVİ DEĞERLER:
Yukarıda dile getirilen çalışmaları yaparken edindiğim birikimimi, bu dünyanın bencil insanlarının yol açtığı kaos, kargaşa ve “İklim değişikliği” gibi sorunlarla karşılaştırdığımda; aynı insanların içinde bulunduğu “Bilgi Çağı”nın dünyevi değerlerini aşmış, “Bilinç Çağı”nın uhrevi değerlerini idrak etmiş, nefsinin efendisi olmağa başlamış, bilinç konusunda uzmanlaşmış olduğumun farkına vardım ve kendimi Bilinçolog olarak tanımladım…

Bu dünyada bilinç konusunda diploma verebilecek bir kişi, kurum ya da kuruluş  bulunmadığına göre, Bilinçolog olup olmadığıma  yaşam biçimime bakılarak  karar verilebilir…                     

DÜNYANIN ÇAĞ ATLAMASI:
“İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği; (aynı çağda ozon tabakasının delindiği, buzulların eridiği, yağmur ormanlarının tükendiği, türlerin azaldığı) sonuç olarak, “Bilgi Çağı”nın “-bilgi- ile sınırlı eğitim anlayışı”nın  felâket olarak tanımlanan sorunları önlemede yetersiz kaldığı gerçeği karşısında; bu çağın insanının  kendisini bilinçlendiremeyen, bencillikten kurtaramayan, demokrat bir kişilik kazandıramayan "-bilgi- ile sınırlı eğitim anlayışı”nı aşmasının, “Bilinç Çağı”nın “bilinçlendirici eğitim anlayışı”na sahip çıkmasının, yalnız ülkemiz değil, bu gezegenin sakinleri için “olmazsa olmaz”  bir SORUMLULUK  olduğu kendiliğinden ortaya çıkar…

Sayın Ömür Akyüz,
Amacım: (a) yıllardır  yaptığım, bana yukarıda sayılan özellikleri kazandıran çalışmaların doğal akışı içinde oluşan birikimimi, işbirliği yapmak istediğim “Bilgi Çağı” insanlarıyla paylaşmak, (b) onların da “bilinç Çağı” insanı olabilmelerine yardımcı olmaktır.

SONUÇ OLARAK:
Bu amaca ulaşabilmek için, sözü edilen birikimimin üniversitelerin ilgili bölümlerince akademik düzeyde, örneğin bir tez konusu olabilecek şekilde değerlendirilmesini talep etme gereğini duymuş bulunuyorum...

Olası bir değerlendirmede dikkate alınabileceğini düşündüğüm bazı yazılarım eklidir.

ÖZEL RİCA: Bu arada, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK Başkanlığı ve Hürriyet Gazetesinin desteklediği bir  “Bilinçli Gençlik Derneği” kurulduğunu ve uygulamasında üniversiteli öğrencilerin de yer aldığı “Türkiye Bilinçli Gençlik Projeleri” başlatıldığını öğrendim.

Mümkün olduğu takdirde sözü edilen dernek ve proje ile ilgilenen üniversite öğrencileri ile iletişim kurmak yukarıda sözü edilen birikimimi onlarla da paylaşmak istiyorum.

Bu konuda da yardımcı olabilirseniz, dünya için neler yapmış olabileceğinizin takdirini size bırakıyorum.

Saygılarımla.

Galip Baran
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu


TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com

(1)      Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antrapolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder