16 Şubat 2012 Perşembe

HAYRETTİN KARACA'YA


Hayrettin Karaca
TEMA Vakfı Onursal Başkanı
Sayın Hayrettin Karaca

1926 yılında Bandırma’da doğduğunuzu, ilkokula Bandırma’da başlayıp İstanbul’da bitirdiğinizi öğrendim. İlkokula ben de  Bandırma’da başladım, ben de İstanbul’da bitirdim… 1932 yılında Manyas Eşenköy’de doğmuş bir hemşerinizim…   

1978 yılında İstanbul Çekmece Nükleer araştırma ve Eğitim Merkezi’nden (ÇNAEM) emekli olup, Bodrum’un Turgutreis Beldesine yerleştim. Aşağıda sayılan, bazılarından yerel bazılarından merkezi yönetimin sorumlu olduğu alanlarda çoğu zaman bir, zaman zaman birkaç kişiyle birlikte bazı çalışmalar yapıyoruz…

Size toprak konusunda yıllardır sürdürdüğünüz inançlı ve inatçı mücadele nedeniyle “Toprak Dede” diyorlar. Bana , “Trafik Dede  ve “Eylem Dede” gibi unvanlar yakıştırıyorlar… Diğer taraftan, Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır,  örneği ekli makalesinde beni  erdem öğreten deli” olarak tanımlamış...

Sayın Karaca,

Kanal B Televizyonu’nda yaptığınız bir programa katılmak ve aşağıda sayılan alanlarda başlattığımız çalışmalarda edindiğim ilginç bulacağınızı umduğum bilgi, birikim ve deneyimi toplumla paylaşmak  istiyorum…

Aynı amaçla, Kanal B  Televizyonu Genel Müdür’ü sayın Ali Haydar Birben’e gönderdiğim örneği ekli mektuba henüz bir cevap alamadım…

Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız bazıları yerel, bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren; bazılarımızı bencillikten kurtaran ve bilinçlendiren çalışmaları yaparken yaşam biçimim  kökten değişti:

    “Yasa bağımlısı” oldum.
*    Kendimi tanımağa başladım.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
*    Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*    “Bilgi Çağı”nda bocalamakta olan “Muasır Medeniyet”i aştığımın, “Bilinç Çağı”nda yaşamağa başladığımın, bilinç konusunda uzmanlaştığımın, Bilinçolog olduğumun farkına vardım…

“İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği; aynı çağda ozon tabakasının delindiği, buzulların eridiği, yağmur ormanlarının tükendiği, türlerin azaldığı, bu çağın  bilgilendirici eğitim anlayışı”nın, “iklim değişikliği”ni önlemeğe yetmediği ve felâket olarak tanımlanan bu değişiklikten bu gezegenin sakinlerinin sorumlu oldukları dikkate alındığında; “Bilgi Çağı”nın “bilgilendirici eğitim anlayışı”nı aşmanın, “Bilinç Çağı”nın “bilinçlendirici eğitim anlayışı”nı hayata geçirmenin, yalnız ülkemiz değil, bu gezegenin sakinleri için önemi, zorunluluğu, kaçınılmazlığı, “olmazsa olmazlığı” kendiliğinden ortaya çıkar…

Sayın Karaca;

Yukarıda sözü edilen çalışmaları yaparken geliştirdiğimiz, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması önerisiyle M. E. Bakanlığına gönderdiğimiz, geleceğin Türkiye’sinin iş ve devlet adamları olacak çocuklara da benzer özellikleri kazandıracağına, onları da en azından bilinçlendireceğine inandığımız “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi” dikkate alınmadı…

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Kanal B’de yaptığınız programlardan birisine konuk edip, M. E. Bakanlığı’na gönderdiğimiz (örneği ekli) projenin hayata geçirilmesi önerimizi topluma paylaşmamıza olanak sağlarsanız; daha açık deyişle, geleceğin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, TBMM Başkanı, o, şu ya da bu bakanı olacak çocuklarımızın nasıl bilinçlenebilecekleri ile ilgili birikimimizi dile getirme konusunda bize yardımcı olursanız, minnettar kalırız…

Yukarıda sözü edilen çalışmaları yaparken geliştirdiğimiz “Diğerkâmlık Andı” ve “Öğrenci Andı” eklidir…

Saygılarımızla.

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla “Bilinçoloji Ana Bilim Dalı”na dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır

EKLERİ:
1.      Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi.
2.      Kanal B Televizyonu Genel Müdürü sn Ali Haydar Birben’e gönderilen mektup
3.     “Erdem Öğreten Deli (!)” /M. Akif Çukurçayır/ “Yurttaşsız Demokrasi”/ sayfa  299 / Çizgi Kitabevi
4.      “Diğerkâmlık Anı”
5.      “Öğrenci Andı”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder