9 Mart 2013 Cumartesi

Dr. Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı


 (MİLLİ EĞİTİM BAKANI DR. NABİ AVCI’YA ÖNERİ)
Dr. Nabi Avcı
M. E. Bakanı
ANKARA

KONU:  Cumhuriyet’in ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlarını yetiştirmeyi öngören ”Trafik terörüne halkın işbirliğinde son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin hayata geçirilmesi.

Sayın Dr. Nabi Avcı,
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren, devletin iş yükünü azaltacak olan, bilinç konusunda otodidakt (özöğrenimli) olmamı sağlayan çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:

*      Kendimi tanımağa başladım.
*       “ Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*      “Yasa Bağımlısı bir Bilinç Çağı İnsanı” oldum
*      “Yurdu ve milleti özden çok sevme” ve “yaratılanları Yaratan’dan ötürü sevme” ilkelerini özümsedim.
*     Edindiğim tecrübi bilgi ile işlevi ve amacı aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*     Sözü edilen çalışmaları yaparken bir ilki gerçekleştirdim. Bilinçolog oldum.
*    Tanımı yeti sözcüğüyle sınırlı olan bilinç kavramını; (a) sorumluluk kavramıyla bütünleştirdim, (b) Bilinç = Z (zaman) x  Ç2 ( çabanın karesi) şeklinde ifade ederek bilimselleştirdim,

Yasa Bağımlısı bir Bilinç Çağı İnsanı ” olarak yaptığım bazı işler:

(a)    Başkanı Ferit Şahenk’e önceki Meclis Başkanlarından Köksal Toptan tarafından TBMM Hizmet Ödülü verilen, Turgutreis Yat Limanı (D-Marin’i) ÇED raporunu hiçe sayarak, Çevre Yasası’ni ihlâl ederek, denizi kirleterek inşa eden, yaya yolunu, defalarca işgal ederek, Trafik Yasası’nı ihlâl ederek, kamusal alana tecavüz ederek işleten Doğuş Grubu’nun  yaptığı yolsuzlukları önledim.
(b)    Turgutreis Otobüs Terminali karşısındaki Total benzin istasyonunun reklam panosunu yaya yoluna koyarak, kamusal alana tecavüz ederek yaptığı yolsuzluğu da aynı şekilde önledim.

Bu vesileyle, “parayı verenin düdüğü çaldığı”, “devletin malının deniz sayıldığı”, “bal tutanın parmağını yaladığı” bir ülke olan Türkiye’de “Yasa Bağımlısı Bilinç Çağı İnsanları”ına olan ihtiyacın önemini de ifade etmek isterim.

Bilinmesinde fayda gördüğüm iki önemli gerçek:
(A)    Küresel ısınma “Bilgi Çağı”nda gerçekleşti. “Bilgi Çağı”nın “bilgi ile sınırlı eğitim anlayışı” felâket olarak tanımlanan küresel ısınmayı önleyemedi. Bu durum karşısında; “Bilgi Çağı İnsanı”nın “bilinçlendirici eğitim anlayışı”nı özümsemesi, yalnız ülkemiz değil gezegenimiz için olmazsa olmaz  bir koşuldur…

(B)  Bilinç sözcüğünün kullanılışında saptadığım yanlışlar;

*    “Biliyorum”ya da “farkındayım” yerine “bilinçliyim” ya da “bilincindeyim”,
*    “Kasten” ya da “maksatlı” yerine “bilinçli olarak”,
*    “Bilgilendiriyorum” ya da “bilgi veriyorum” yerine “bilinçlendiriyorum” denilmektedir.

Sayın Dr. Nabi Avcı,
Bir “Bilgi Çağı İnsanı” olan Neil Armstrong  Aya ayak bastığında: “Benim için küçük ama insanlık niçin büyük bir adım” demişti…

Bu gezegenin sakinlerinin “Yasa Bağımlısı Bilinç Çağı İnsanı” olmayı başardıklarında atmış olacakları adımın büyüklüğünü hayal bile edemiyorum.

SONUÇ OLARAK:
(a)   Cumhuriyet’in ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlarını yetiştirmeyi öngören “Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin İlk ve orta öğretim okulları müfredat  programına “uygulama dersi” olarak konulmasını, (b) Bu  projenin uygulamasında görevlendirilebilecek öğretmenlere ve istekli emekli öğretmenlere bilinç konusunda seminerler vermemin sağlanmasını öneriyorum. 

“Trafik sorumunu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”,  bu projenin uygulamasında görevlendirilebilecek  öğretmenlere, emekli öğretmenlere ve öğrencilere ulaştırılmasını istediğim “Diğerkâmlık Andı” ile  “Öğrenciler İçin Diğerkâmlık Andı” eklidir.

Saygılarımla.

Bilinç Üniversitesi Kurucusu
Bilinçolog Galip (Diğerkâm) Baran

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

Bilinç Üniversitesi’nin:
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, bundan böyle, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)   Kuruluş amacı:  Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, eşdeyişle, “dünyevi değerler”in yerini “uhrevi değerler”in aldığı bir dünya düzeni kurmak.

EKLER:
1.   “Trafik sorumunu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”
2.   “Diğerkâmlık Andı”
3.   Öğrenciler için “Diğerkâmlık Andı”

ADRES:  Yalı Mahallesi, 4076 Sokak  No: 5/2   PK: 20    Turgutreis-BODRUM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder