3 Ekim 2012 Çarşamba

BENCİL MİLLET…


BENCİL MİLLET…

“Bizim halkımız vicdan sesini dinlemek istemiyor çünkü çok materyalist olmuş durumda. Çok bencil bir milletiz biz.  Bu memleketin; bilim adamından, ekonomistten, iyi siyaset adamından ziyade, vicdanının sesini çekinmeden ortaya koyabilen, gerçekten yürekli, gerçekten sevebilen insanlara ihtiyacı var. Bizim para, bilgi, şöhret, sandalye severlere değil, birtakım menfaatler uğruna “üç maymunlar”ı oynayan insanlara değil, tam tersine vicdan sesini ifade etmeye çalışan, seven, uyum sağlayan, ortak alan kurabilen insanlara ihtiyacımız var. Bizim asıl sıkıntımız buradadır.” ( “Evrensel İnsan” / Ergün Arıkdal/ Ruh ve Madde Yayınları/ sayfa 222)

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI


T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SAYI: HM.O.KAF.03. 03/                                                                                    22. 11. 01 *  89387

KONU: Galip BARAN’ın Başvurusu


BAŞBAKANLIK
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı


İLGİ: 26.10.2001 tarih ve B.02.0.BHİ- 9933 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla, yazınız ekinde yer alan Turgutreis Gönüllüleri Temsilcisi Galip BARAN tarafından gönderilen dilekçenin incelenerek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin tarafınıza gönderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu dilekçede “Türkiye’yi Dış Borç Yükünden Kurtarma” amaçlı bir kampanyanın Turgutreis Gönüllüleri tarafından başlatılmasının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Turgutreis Gönüllülerinin Temsilcisi olarak sözü edilen kampanya için “gönüllü vergi” olarak ilgilinin yapmak istediği katkı ve aktif olarak çalışma isteği takdir edilmesi gereken bir davranış olup halkımızın Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’na ve ülkenin sorunlarına sahip çıkma yönünde ne kadar bilinçli ve duyarlı hareket ettiğini göstermektedir.

Bununla beraber, 1050 sayılı Kanunun üçüncü bölümünde gelir bütçesi altında yer alan 39.maddesinde “ Kanuna dayanmadıkça hiçbir vergi, resim (ve harç) salınamaz ve alınamaz, vergi resim (ve harçlara) ilişkin tarh ve toplama usulleri kanun ve tüzüklere göre düzenlenir. Genel Bütçe Kanunu her yıl vergi, resim (ve harçların) toplanmasına izin verir” ifadesi gereğince “gönüllü vergi” olarak bile adlandırılsa dış borç ödemeleri dahil herhangi bir kamu hizmetine karşılık olarak devlet aracılığıyla bağış ve yardım toplamak için yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Söz konusu yasal düzenlemenin yapılması halinde belli bir amaca yönelik olarak bağış ve yardımların toplanabilmesi mümkün olabilecektir.

Sivil toplum örgütlerinin kamuyu temsilen denetim ve izleme görevini de üstlendikleri dikkate alındığında: bu örgütlerin, kendi inisiyatifleri doğrultusunda başlatacakları kampanyaların kamu açıklarının azaltılması ve kamu tasarrufunun artışında toplumsal bir bilincin oluşturulması hususunda da yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.
                                                                                                     
                                                                                              
                                                                                            E. Ferhat Emil
                                                                                         Müsteşar yardımcısı

SAYIN CÜNEYT ÖZDEMİR,


SAYIN CÜNEYT ÖZDEMİR, (CNN)

BU AKŞAMKİ PEOGRAMDA DÜNYANIN EN PAHALI BENZİNİNİ KULLANMAMIZI LONUŞACAĞINIZI ÖĞRENİNCE, 31. 01. 2012 TARİHLİ ÖNCEKİ BİR MESAJI GÖNDEREREK, KENDİMİ HATIRLATARAK SÖZE BAŞLAMANIN YARARLI OLACAĞINI  DÜŞÜNDÜM...

EN PAHALI BENZİNİN NEDENİ:

İNSAN BENCİL (HODKÂM) BİR VARLIK VE HODKÂM VARLIK VERGİ ÖDEMEZ, VERGİ KAÇIRIR (KUL HAKKI YER). ÇEVREYİ KİRLETİR, AŞIRI TÜKETİR, TRAFİK KURALLARINI İHLÂL EDER.

VERGİ DAİRELERİNDE "ÖDEDİĞİN VERGİ SANA HİZMET OLARAK DÖNECEKTİR" ŞEKLİNDE BİR YAZI GÖRÜLÜR. AMA NAFİLE. BU YAZI BENCİL (HODKÂM) VARLIĞI IRGALAMAZ...


BU SORUNUN AŞILABİLMESİ İÇİN BENCİL (HODKÂM) VARLIĞIN DEĞİŞMESİ SENCİL (DİĞERKÂM) BİR VARLIĞA DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR..

BEN YILLAR ÖNCE BU OLAYI YAŞADIM. "KİRA GELİRİ VERGİSİ" VE "VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ" KAÇIRDIM. KUL HAKKI YEDİĞİM HALDE DAHA SONRA 5 EYLÜL 2001 TARİHİNDE "GÖNÜLLÜ VERGİ" ÖDEMEK İÇİN BAŞBAKANLIĞA BAŞVURDUM. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BU BAŞVURUMLA İLGİLİ OLARAK "YASAL DÜZENLEME" YAPILMASI GEREKTİĞİ YOLUNDA ÖRNEĞİ EKLİ GÖRÜŞÜ BİLDİRDİ. ANCAK BÖYLE BİR DÜZENLEME YAPILMADI. SAYIN ALİ BABACAN BU BAŞVURUM İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ. VE "BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR" ŞEKLİNDE BİR YANIT VERDİĞİ HALDE BİR BAŞVURUMDAN BİR SONUÇ ALAMADIM.

HÜKÜMET, VERGİNİN "GÖNÜLLÜ" OLANINI DEĞİL, "ZORUNLU" OLANINI TERCİH ETTİ, NE YAZIK Kİ..

DÜNYANIN EN PAHALI BENZİNİNİ KULLANMAMIZ, DÜNYANIN EN BENCİL (HODKÂM) VARLIKLARI OLDUĞUMUZUN EN AÇIK GÖSTERGESİDİR.

BENCİL (HODKÂM) İNSANIN "VERGİ BİLGİSİ" OLMASINA KARŞI "VERGİ BİLİNCİ" YOKTUR...

BENCİL (HODKÂM) İNSAN "ÇEVRE", "TASARRUF" VE "TRAFİK" KONULARINDA DA BİLİNÇSİZDİR...

BEN, BİLİNÇ KONUSUNDA SÖYLEYECEK SÖZÜ OLANLARI DAVET EDECEĞİNİZ BENİM DA KATILACAĞIM BİR PROGRAM YAPMANIZI ÖNERİYORUM...

 ÖNERİYORUM, ZİRA LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR...

SELAMLAR... 

Galip Baran
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
02 Ekim 2012