26 Mart 2014 Çarşamba

Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan Kaymakam, BODRUM - 26 Mart 2014

Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan
Kaymakam
BODRUM

KONU:  İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürü ile işbirliği yapmam
İlgi 1: İçişleri Bakanlığı  Emniyet Genel Müdürlüğünün 24. 09. 1998 tarihli yazısı
İlgi 2: Başbakanlık Hazine müsteşarlığının 22. 11. 2001 tarihli örneği ekli yazısı
İlgi 3: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 03. 05. 2005 tarihli yazısı
İlgi 4: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının (BİMER) 28. 1. 2012 tarihli örneği ekli yazısı
İlgi 5: Aşağıda sayılan alanlardaki çalışmaları yaparken geliştirdiğim, 20. 08. 2013 tarihli, “Diğerkâmlık Andı”
İlgi 6: Sözü edilen çalışmaları yaparken geliştirdiğim, 20. 08. 2013 tarihli, “Öğrenciler için Diğerkâmlık Andı”
İlgi 7: İlk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması önerisiyle Milli, Eğitim Bakanlığına gönderdiğim, 20. 08. 2013 tarihli, “Trafik terörünü halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”
 İlgi 8:  M. E. Bakanlığına gönderdiğim, “bilinç konusunda otodidakt (özöğrenimli) olduğumun tescili” konulu, 29. 09. 2013 tarihli başvurum…
Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan,
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin, eşdeyişle, devletin sorumluluk alanına giren sorunları azaltmayı öngören, “Bilinç Çağı İnsanı” olmamı sağlayan çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
*      Yasa bağımlısı” oldum.
*      “Kendimi tanıma”ğa başladım.
*      “ Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*      “Yurdu ve milleti özden çok sevme” ve “Yaratılanları Yaratan’dan ötürü sevme” ilkelerini özümsedim.
*      Bu çalışmaları yaparken, bilinç konusunda uzmanlaştığımın, otodidakt (özöğrenimli) olduğumun farkına vardım ve kendimi Bilinçolog olarak tanımladım.
*      “Yeti” ile sınırlı olan bilinç kavramını:
(a)    SORUMLULUK kavramıyla bütünleştirdim. Ete kemiğe büründürdüm.
(b)   B(Bilinç) = Z (zaman) x  Ç2 (çabanın karesi) şeklinde ifade ederek bilimselleştirdim.
*     Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi ve kuruluş amacı aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum…
Bilinç Çağı İnsanı” olarak yapmakta olduğum işlerin bazıları (eşdeyişle, AYİNEM):
(a)   1996 yılında, Bodrum’da, yayalarla ilgili sinyalizasyon ışıklarıyla donatılmış kavşaklarda kırmızı ışık kuralını ihlâl eden, bu yolsuzluğu yapan yayaları, ( bu kuralı herkes ihlâl etmektedir)   “Yeşili Bekle, Lütfen”, Sağdan, Lütfen” yazılı pankartları kullanarak ve megafonla seslenerek başlattığım çalışmayı sürdürüyorum.
Demokrasinin “özgürlüklerin özgürlüklerle sınırlı bir yaşam biçimi” olduğu gerçeğini dikkate alarak, sözü edilen  kavşakları “Demokrasi dershanesi” ve kırmızı ışık kuralını ihlâl eden yayaları uyaranları “Demokrasi öğretmeni” olarak tanımladım.
(b)    Açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı; Başkanı, (Türkiye’nin en zengini) Ferit Şahenk’e Meclis Başkanı Köksal Toptan’ın TBMM Hizmet Ödülü verdiği, Turgutreis Yat Limanını (D-Marin’i);
*      ÇED raporunu hiçe sayarak, denizi kirleterek, Çevre Yasası’nı ihlâl ederek, kamusal, yani Türk Milleti’ne ait alana tecavüz ederek inşa eden,
*     D-Marin giriş kapılarındaki bekçi kulübelerinin üstüne gölgelik olarak konulmuş olan tenteleri zemine bağlayan çelik halatlarla yaya yolunu kapatarak, Trafik Yasası’nı ihlâl ederek, kamusal, yani Türk Milleti’ne ait alana bu şekilde de tecavüz ederek işleten Doğuş Grubu’nun  yaptığı yolsuzlukları önledim. Kamusal yani Türk Milleti’ne ait alana, (Türkiye’ye) özel alanım gibi sahip çıktım.
(b)    Turgutreis Otobüs Terminali karşısındaki Total Benzin İstasyonunun devasa reklam panosunu yaya yoluna koyarak, yaya yolunu kapatarak, Trafik Yasası’nı ihlâl ederek, kamusal, yani Türk Milleti’ne ait alana tecavüz ederek yaptığı yolsuzluğu da aynı şekilde önledim.
(c)    Bazı ticari işletmelerin kamuya, yani Türk Milleti’ne ait alana tecavüz ederek koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını sağladım. 
(d)   2001 yılında, “borç alanın emir de alacağı anlayışı”yla, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ni “dış borç yükü”nden (İMF Boyunduruğundan) kurtarmak için,  bir “gönüllü vergi” kampanyası başlatmak için Başbakanlığa başvurdum.
(e)   2002 yılında, Bodrum’dan İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir güzergâhı üzerinden Ankara’ya, konakladığım il ve ilçelerde benzer çalışmaları yaparak yürüdüm.
(f)    Belediyeye başvurarak, Turgutreis Yalı Camisi minarelerinin rüzgâr ve deprem riskine karşı bir önlem olarak tamirini yaptırdım.
Sokaklarda, kamusal, yani Türk Milleti’ne ait alanda yapmakta olduğum diğer işler:
*   Kedi köpek ölülerini alıp çöp bidonlarına koymak.
*   Karıncaların ezilmelerini önlemek için önlem almak
*   Su ve kanalizasyon arızalarını belediyeye haber vermek.
*   Çöp, izmarit gibi atıkları toplayıp çöp bidonlarına atmak.
*   Çalınmış olan rögar kapaklarını sorumlulara haber verip yenilerini taktırmak.
*   Köpek pisliklerini kaldırmak ya da belediyeye haber verip temizletmek.
*   Basanın ayağına batacak ambalaj atığı çivili tahta parçalarını kaldırmak.
*   Geri kazanılabilecek katı atıkları toplayıp atık toplama kutularına koymak.
*   Salyangoz ve benzeri canlıları alıp üzerlerine basılmayacak bir yere bırakmak.
*   Beton elektrik direklerinin kopmuş topraklama tellerini sorumlulara haber vererek bağlatmak.
*   Sokağa atılmış güneş enerjisi sistemlerinin cam yünü olarak tanımlanan kansorejen maddeleri belediyeye haber verip kaldırtmak.
“Bilgi Çağı İnsanları”nın bilinç sözcüğünü kullanırken yaptıkları yanlışlar:
*    “Kasten” ya da “maksatlı” yerine “bilinçli olarak”,
*    “Biliyorum”ya da “farkındayım” yerine “bilinçliyim” ya da “bilincindeyim”,
*     (Bilinç sözcüğünün fiil olarak kullanıldığında nesne almayacağını bilmedikleri için) “bilgilendiriyorum” ya da “bilgi veriyorum” yerine “bilinçlendiriyorum” diyorlar.
“Bilinç Çağı İnsanı”nın;
*     Aşırı tüketmeyeceğini, tüketim çılgını olmayacağını,
*     Çevreyi kirletmeyeceğini, Çevre Yasası’nı ihlâl etmeyeceğini,
*     Trafik kurallarını çiğnemeyeceğini, Trafik Yasası’nı ihlâl etmeyeceğini,
*     Vergi kaçırmayacağını, Vergi Yasası’nı ihlâl etmeyeceğini, (kul hakkı yemeyeceğini)  eş deyişle, yolsuzluk yapmayacağını, daha da önemlisi, yolsuzluk yapanlarla mücadele etmekten  kendisini alamayacağını, kendi örneğimden yola çıkarak İDDİA ediyorum.
Bana göre; “Bilgi Çağı İnsanları”nın, kamusal, yani Türk Milleti’ne ait alana, yani Türkiye’ye sahip çıkmaları için  “Bilinç Çağı İnsanı” olmaları, bu nedenle (a) yetişkinlerin İlgi 5’de sözü edilen “Diğerkâmlık Andı”nda, (b) öğrencilerin İlgi 6’da sözü edilen “Öğrenciler için Diğerkâmlık Andı”nda yer alan çalışmaları yapmaları gerekiyor…
Ancak:
(a)   Bilgi Çağı İnsanları”nı, yıllardır  çalıştığım halde,  “Bilinç Çağı İnsanı” olma konusunda ikna edemedim.
(b)  Çocuklarımızın “Bilinç Çağı İnsanı” olmalarını sağlayacağına inandığım, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması önerisiyle M. E. Bakanlığı’na gönderdiğim, “Trafik terörünü halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin (İlgi 7) hayata geçirilmesini sağlayamadım…
(c)  M. E. Bakanlığına gönderdiğim, “bilinç konusunda otodidakt (özöğrenimli) olduğumun tescili” konulu başvuruma (İlgi 8) halâ cevap verilmedi… 
Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan
Açıklanan gerçekler karşısında İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürü ile işbirliği yapmam gerektiğine inanıyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı bekliyorum.
Saygılarımla.
Demokrasi Öğretmeni
Bilinç Üniversitesi Kurucuları Platfomu Temsilcisi
Bilinçolog Galip (Diğerkâm)Baran
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com
Bilinç Üniversitesi’nin
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, bundan böyle, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)   Kuruluş amacı: Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, eşdeyişle, “dünyevi değerler”in yerini “uhrevi değerler”in aldığı bir dünya düzeni kurmak.
GALİP BARAN
EKLERİ:
1.   İçişleri Bakanlığı  Emniyet Genel Müdürlüğünün 24. 09. 1998 tarihli yazısı
2.  Başbakanlık Hazine müsteşarlığının 22. 11. 2001 tarihli yazısı
3.  Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 03. 05. 2005 tarihli yazısı
4.  Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının (BİMER) 28. 1. 2012 tarihli yazısı
5.  20. 08. 2013 tarihli “Diğerkâmlık Andı”
6.  20. 08. 2013 tarihli, “Öğrenciler için Diğerkâmlık Andı”
7. 20. 08. 2013 tarihli, “Trafik terörünü halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma” projesi
İlgi 8:  M. E. Bakanlığına gönderdiğim, “bilinç konusunda otodidakt (özöğrenimli) olduğumun tescili” konulu, 29. 09. 2013 tarihli başvurum… 
26. 03. 2013

ADRES: Yalı Mahallesi
                 4076 Sokak No: 5/2 PK: 20
                  Tuegutreis-BODRUM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder