5 Eylül 2012 Çarşamba

Dr. Ömer Dinçer


 Dr. Ömer Dinçer
Milli Eğitim Bakanı
ANKARA

KONU:  “Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin İlk ve orta öğretim okulları müfredat  programına “uygulama dersi” olarak konulması talebimin dikkate/ciddiye alınması ve bu konuda Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileriyle/uzmanlarıyla yüz yüze görüşmeme olanak sağlanması.

İlgi (1) :  Turgutreis Akçaalan İlköğretim Okulu Müd.ne yaptığım 23. 03. 1991 tarihli başvuru
İlgi (2) :  Milli Eğitim Bakanlığına (Hikmet Uluğbay’a) yaptığım 19. 09. 1997 tarihli başvuru
İlgi (3) :  Bodrum Kaymakamlığına yaptığım 17. 10. 1997 tarihli başvuru
İlgi (4) :  Bodrum İlçe Milli Eğitim Müd.nün 21. 10 1997 tarih ve 186609-B.4.M.4.48.01-02-322/3054 sayılı cevabı
İlgi (5) :  Muğla Milli Eğitim Müd.nün 25. 12. 1997 tarih ve B.08.4.MEM.4.48.00.04-050/29356 sayılı cevabı
İlgi (6) :  Milli Eğitim Bakanlığına (Hikmet Uluğbay’a) yaptığım 29. 07. 1998 tarihli başvuru
İlgi (7) :  Bodrum Kaymakamlığına yaptığım 10. 03. 1998 tarihli başvuru
İlgi (8) :  Bodrum Kaymakamlığına yaptığım 19. 06. 1998 tarihli başvuru
İlgi (9) :  Bodrum Kaymakamlığına yaptığım 06. 07. 1998 tarihli başvuru
İlgi (10): Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna yaptığım 3. 08. 1998 tarihli başvuru 
İlgi (11): Cumhurbaşkanlığına yaptığım 30. 08. 1998 tarihli başvuru
İlgi (12): Cumhurbaşkanlığı Gen. Sekreterliğinin 15. 09. 1998 tarih ve B.01.0.YKB.02-02-1622-4840 sayılı cevabı
İlgi (13): Milli Eğitim Bakanlığına (Hikmet Uluğbay’a) yaptığım 29. 09. 1998 tarihli başvuru
İlgi (14): Karayolu Güvenliği Kuruluna yaptığım 12. 03. 1999 tarihli başvurum 
İlgi (15): Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna yaptığım 15. 03. 1999 tarihli başvuru 
İlgi (16): Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna yaptığım 01. 10. 1999 tarihli başvuru 
İlgi (17): Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna yaptığım 30. 08. 2000 tarihli başvuru 
İlgi (18): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 29. 07. 2002 tarihli başvuru
İlgi (19): Cumhurbaşkanlığı Gen. Sekreterliğinin 08. 08 2002 tarih ve B.01.0.YKB.02-83-6132 sayılı cevabı
İlgi (20): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım10. 10. 2002 tarihli başvuru
İlgi (21): M. E. B. Sağlık Dairesi Başkanlığının 02. 12. 2002 tarih ve B. 08. 0. SDB. 0. 31. 06.
01. 099 sayılı cevabı
İlgi (22): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 09. 12. 2002 tarihli başvuru
İlgi (23): Akçaalan İlköğretim Okulu Müd.ne yaptığım 30. 12. 2002 tarihli başvuru
İlgi (24): Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu Müd.ne yaptığım 30. 12. 2002 tarihli başvuru
İlgi (25): Turizm Meslek Lisesi Müd.ne yaptığım 28. 04. 2003 tarihli başvuru
İlgi (26): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 07. 09. 2003 tarihli başvuru
İlgi (27): M. E. B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 18. 09. 2003 tarih ve B.08. 0. TTK. 0. 01. 01.02 / 0010160 sayılı yazısı
İlgi (28): Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna yaptığım 20. 09. 2003 tarihli başvuru 
İlgi (29): Bodrum Kaymakamlığına 12. 01. 2004 tarihli başvuru
İlgi (30): Bodrum Kaymakamlığına 26. 01. 2004 tarihli başvuru
İlgi (31): Cumhurbaşkanlığına yaptığım 29. 01. 2004 tarihli başvuru
İlgi (32) :  M. E. B. T. T. K Başkanlığının 10. 03. 2004 tarih ve B.08. 0. TTK. 0. 01. 01.02 / 002384 sayılı yazısı
İlgi (33): Cumhurbaşkanlığına yaptığım 07. 05. 2004 tarihli başvuru
İlgi (34): Başbakanlığa yaptığım 02. 06. 2004 tarihli başvuru
İlgi (35): Cumhurbaşkanlığı Gen. Sekreterliğinin 07.06. 2004 tarih ve B.01.0.YKB.02-83-680-2953 sayılı cevabı
İlgi (36): M. E. B. Özel Eğitim Kurumları Genel Müd.ne yaptığım18. 08. 2004 tarihli başvuru
İlgi (37): Başbakanlığa yaptığım 09. 09. 2004 tarihli başvuru
İlgi (38): Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başk.nın 27. 09. 2004 tarih ve B.02.0.BHİ-B.05.0.000.0.00.-888.088/20204 sayılı cevabı
İlgi (39): M. E. B. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdür. nün 27. 09. 2004 tarih ve B.08.0.ÖÖĞ.0.19.03.02/410.5/57012 sayılı cevabı
İlgi (40) :  M. E. Bakanlığına yaptığım 08. 09. 2005 tarihli başvuru (M. E. Bakanı’na Açık Mektup)
İlgi (41) :  M. E. B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 13. 10. 2005 tarih ve B. 08. 0. TTK. 0. 01. 01. 01-10909 sayılı cevabı  
İlgi (42) :  Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 19. 12. 2005 tarihli başvuru
İlgi (43) :  M. E. B. Özel Eğitim Kurumları Genel Müd.nün 02. 01. 2006 tarih ve B. 08. ÖÖG. 0. 19. 02. 04. 420. 5- 50028 sayılı yazısı
İlgi (44):  Muğla Valiliğine 28. 04. 2006 tarihli başvuru
İlgi (45): Muğla Valiliği Milli Eğitim Müd.nün 26. 04. 2006 tarih ve  B.08.4.MEM.4.48.00.04.050/9707 sayılı “OLUR yazısı
İlgi (46): Muğla Valiliği Milli Eğitim Müd.nün 28. 04. 2006 tarih ve  B.08.4.MEM.4.48.00.04.050/9940 sayılı cevabı
İlgi (47): Bodrum Milli Eğitim Müd.ne 02. 06. 2006 tarihli başvuru
İlgi (48): Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne 13. 06. 2006 tarihli başvuru
İlgi (49): Muğla Milli Eğitim Müdür. nün 16. 06. 2006 tarih ve B.08.4.MEM.4.48.00.04.510/14727 sayılı cevabı
İlgi (50): Muğla Valiliğine 07. 08. 2006 tarihli başvuru
İlgi (51): Muğla Milli Eğitim Müdür.nün 15. 08. 2006 tarih ve B.08.4.MEM.4.48.00.03/324-19374 sayılı cevabı
İlgi (52): Muğla Milli Eğitim Müdür.nün 18. 09. 2006 tarih ve B.08.4.MEM.4.48.00.03/324-22487 sayılı cevabı
İlgi (53): Bodrum Kaymakamlığına 16. 10. 2006 tarihli başvuru
İlgi (54): İzmir Valiliğine 02. 11. 2006 tarihli başvuru
İlgi (55): İzmir Valiliği Milli Eğitim Müd.nün 16. 11. 2006 tarih ve B.08.4.MEM.35.00.011.500-42513 sayılı cevabı
İlgi (56): Bodrum Kaymakamlığına 13. 12. 2006 tarihli başvuru
İlgi (57): Bodrum Milli Eğitim Müd.nün 15. 12. 2006 tarihli cevabı
İlgi (58): Hayırlı Sabancı Lisesi, Turizm Meslek Lisesi,Bodrum Lisesi, Anadolu Meslrk ve Kız Meslek Lisesi, Marmara Koleji ve Gür çağlar İlk Öğretim Okulu ve lisesi Müdürlüklerine yapılan 18-12.01. 2007 tarihli başvurular
İlgi (59): Cumhurbaşkanlığına yaptığım 08. 05. 2008 tarihli başvuru
İlgi (60): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 21. 05. 2009 tarihli başvuru
İlgi (61): Bodrum Kaymakamlığına 02. 06. 2009 tarihli başvuru
İlgi (62): Bodrum Milli Eğitim Müd.nün / 06/ 2009 tarihli cevabı
İlgi (63): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 17. 05. 2010 tarihli başvuru
İlgi (64):M. E. B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02. 06. 2010 tarih ve B. 08. 0. TTK. 0. 72. 01. 00. -622. 03- 3532 sayılı yazısı
İlgi (65): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 7. 07. 2010 tarihli başvuru
İlgi (66): M. E. B. T.T. K. Başkanlığı Eğitim-Öğretim ve Program Dairesinin 30. 07. 2010 tarihli  e-posta iletisi
İlgi (67): Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım 7. 09. 2010 tarihli başvuru
İlgi (68): M. E. B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müd.nün 6. 10. 2010 tarih ve  B.08. 0. ÇYG. 0. 06. 01. 00- 4568 sayılı yazısı
İlgi (69): M. E. B. T. T. K. Başkanlığının 14. 12. 2010 tarih ve B. 08. 0. TTK. 0. 72. 01. 00- 0008673 sayılı yazısı
İlgi (70): Muğla Valiliğine 19. 02. 2011tarihli başvuru
İlgi (71): Muğla Valiliği M. E. Müd. nün 28. 02. 2011 tarihli “OLUR” cevabı
İlgi (72) : M. E. B. T. T. K. Başkanlığına 17. 03 2011 tarihli başvurum
İlgi (73) : Milli Eğitim Bakanlığına yaptığım (Ömer Dinçer’e Açık Dilekçe) 13. 03. 2012 tarihli başvuru
İlgi (74) :  M. E. B. Hayat Boyu Eğitim Genel Müd.nün 22. 03. 2012 tarihli ve B. 08. 0. HBÖ. 0. 03. 00. 00. – 045- 1296 sayılı cevabı
İlgi (75) : Bodrum  İlçe M. E. Müd.nün  19. 04 2012 tarih ve B. 08. 4. MEM. 4. 48. 01. 19. 02- 2274 sayılı yazısı
İlgi (76) : Bodrum Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müd.nün 30. 07. 2012 tarih ve B. 08. 4. MEM. 0. 48. 40. HI- 19. 02- 237 sayılı yazısı

Sayın Bakan,
İlgi (73) deki başvurumda da ifade edildiği üzere, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığım, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığım, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren, beni bencillikten kurtaran, bilinçlendiren çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:

*     “Yasa bağımlısı” oldum.
*     “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*     ANDIMIZ’da yer alan “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
*     Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi ve amacı aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*     Kendimi tanımağa başladığımın, bilinç konusunda uzmanlaştığımın farkına vardım ve kendimi Bilinçolog olarak tanımladım.

Ayrıca, yukarıda sayılan alanlardaki çalışmaları yaparken:
(a)     Sözlükteki tanımı  “YETİ” sözcüğüyle sınırlı olduğu görülen bilinç kavramını “SORUMLUK” kavramıyla bütünleştirdim, ete kemiğe büründürdüm. Somutlaştırdım.
(b)    Bilinci ; B (bilinç) = Z (zaman) X (çarpı) Ç kare(çabanın karesi) şeklinde ifade ederek bilimselleştirdim.

Sayın Bakan,
Yasa bağımlısı” olmuş, “diğerkâm bir kişilik” edinmiş, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemiş bir insanın aşırı tüketmesi, çevre, trafik ve vergi yasalarını ihlâl etmesi, bu ya da başka konularda yolsuzluk yapması, daha da önemlisi, yolsuzlukları önlemek için çalışmaması, yolsuzluk yapanlarla savaşmaması mümkün değildir.

Bu nedenle, yukarıda sözü edilen özellikleri edinmiş  nesillerin yetiştirilebilmesi için, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulmasını yıllardır öneregeldiğim “Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Şu da var ki; benim yukarıda sözü edilen özellikleri edinmemi sağlayan çalışmaları yaparken Bakanlığınıza ve bağlı kurum ve kuruluşlara (1991 yılından bu yana)  yaptığım yukarıda sıralanan  başvurulara ve bu başvurulara karşılık olan cevaplar, sözü edilen projeyi hayata geçirmenin neredeyse imkânsız olduğunu düşündürmektedir…

Diğer taraftan :
(a)   Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü’nün İlgi (74) deki yazısında : 
“ Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergeden söz edilmekte ve “ sözü edilen Yönergenin 17.Maddesinde, bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında, eğitim kurumları dışında bireysel (informal)  olarak çeşitli yollarla edindikleri bilgi ve beceriler, yaygın eğitim sisteminde doğrudan ölçülerek değerlendirileceği ve belgeleneceğim belirtilmiştir. Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandırıldığında öğreticilik belgesi almak isteyen Galip BARAN’ın halk eğitimi merkezine başvurusu halinde sözünü ettiği eğitim faaliyetleri ölçülerek belgelendirilebilecektir” denildiği görülmektedir. (Bodrum  M. E. Müd.lüğü bu yazıyı Halk Eğitim Merkezine göndermeyi ihmal etmiş, benim hatırlatmam üzerine, iki ayı geçen bir zamandan sonra iletmiştir)

Bu yazıda, benim, hayat boyu öğrenme kapsamında, eğitim kurumları dışında bireysel (informal) olarak edinmiş bulunduğum bilgi ve becerileri ölçebilecek, değerlendirebilecek ve belgelendirebilecek bir kişi ya da kurumdan söz edilebilmesi, bu dünyada bilinç konusunda benden başka bir uzman ya da bir Bilinçolog bulunmadığı gerçeği karşısında, dayanaktan yoksun bir ifadedir. Gaflettir…Lafı güzaftır

Aynı yazıda devam etmekte olduğu bildirilen  çalışmaları yapan bilinç uzmanlarının (!),  o çalışmaları yapabilmek için sahip olmaları gereken bilgi ve beceriyi nerede, nasıl ve ne gibi faaliyetlerde (!) bulunarak edindiklerini çok merak ettiğimin ve bu çalışmalar gerçekten yapılıyorsa, ya da yapılması düşünülüyorsa, her türlü yardımda bulunmağa hazır olduğumu bilmenizi isterim.

(b) Bodrum Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün  İlgi (76)’deki (bana elden verilen) yazısında ise, aynen:
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergelere atıfta bulunulduktan ve  bu  yönetmelik ve yönergelere  göre Halk Eğitim Merkezlerinde verilecek kurslarda görevlendirilecek kişilerin özelliklerinin belirlendiği ifade edildikten sonra; “Buna göre belirttiğiniz özellikler kurumumuz bünyesinde görevlendirmeye uygun değildir. Görev almak istediğiniz kurslarla ilgili bir diploma ve veya alanınızda uzman olduğunuza yada usta öğretici olduğunuza dair bir belge sunamamaktasınız. Usta öğretici olduğunuza dair bir belge istenmektedir ki, Hem Otomasyon sistemimizde şu an için bu konuda bir program mevcut değildir. Ayrıca, sözü edilen konularda Hem Otomasyon sistemimizde talep ettiğiniz kurslarla ilgili bir modül bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı  şuan için sizin kurs ya da seminerlerimizde görev alma talebiniz uygun görülmemektedir” denildiği görülmektedir.

Bu dünyada benden başka bir Bilinçolog bulunmadığı gerçeği karşısında, bu yazıyı yazan, bana “üniversite mezunu bile değilsin” diyen, felsefe eğitimi gördüğünü ifade eden, Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralını ihlâl edip etmediğini sorduğumda bazen ihlâl ettiğini (bu yolsuzluğu yaptığını) söyleyen, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürünü tanımlamak için, AYMAZLIK dışında bir sözcük düşünemiyorum. 

Sayın Bakan,
Diğer taraftan, bilmenizi ve üzerinde düşünmenizi istediğim en önemli şey: “İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği, (aynı çağda ozon tabakasının delindiği, buzulların eridiği, yağmur ormanlarının tükendiği, türlerin azaldığı) sonuç olarak, “Bilgi Çağı”nın “bilgi ile sınırlı eğitim anlayışı”nın  felâket olarak tanımlanan “İklim Değişikliği”ni önleyemediği, “Bilgi Çağı” insanını bencillikten kurtaramadığı ve bilinçlendiremediği gerçeği karşısında, bu çağın (“Bilgi Çağı”) insanının "bilgi ile sınırlı eğitim anlayışı”nı aşmasının, “Bilinç Çağı”nın “bilinçlendirici eğitim anlayışı” ile tanışmasının, yalnız ülkemiz değil, bu gezegen için “olmazsa olmaz”  bir KOŞUL  olduğudur…

Bilmenizi istediğim diğer önemli şey, bilinç sözcüğünün kullanılışında yapılan yanlışlardır;
*    “Biliyorum”ya da “farkındayım” yerine “bilinçliyim” ya da “bilincindeyim”,
*    “Kasten” ya da “maksatlı” yerine “bilinçli olarak”,
*    “Bilgilendiriyorum” ya da “bilgi veriyorum” yerine “bilinçlendiriyorum” denildiği görülmektedir.

Bu arada, geleceğin “çevrenin kirletilmediği, tüketim çılgınlığının sona erdiği, trafik kurallarının  ihlâl edilmediği, sağlığa aykırı alışkanlıkların edinilmediği, verginin kaçırılmadığı (kul hakkının yenmediği), rüşvetin alınmadığı/verilmediği, milli servetin korunduğu,  iş ahlakına saygı gösterildiği, (Ahilik İlkelerinin ihya edildiği), imar yasasına aykırı işlerin yapılmadığı, her şeyin devletten beklenmediği Türkiye’sini inşa etmek” için ne kadar çok çaba harcadığımı, bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımı da düşünmenizde fayda görüyorum...

TALEP: “Trafik sorununu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin İlk ve orta öğretim okulları müfredat  programına “uygulama dersi” olarak konulması talebimin dikkate/ciddiye alınması ve bu konuda Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileriyle/uzmanlarıyla yüz yüze görüşmeme olanak sağlamanızı istiyorum.

Başta sayılan alanlardaki çalışmaları yapmakla, bu çalışmalarla ilgili olarak size başvurmakla bir sorumluluğumu yerine getirmiş bulunuyorum. Bu çalışmalarımı ve başvurularımı dikkate alıp almamanın sorumluluk ve vebalini takdirlerinize bırakıyorum.

Yukarıda sözü edilen “Trafik sorumunu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”,  bakanlığınız görevlilerine ulaştırılmasını önerdiğim “Diğerkâmlık Andı” ve  öğrencilere dağıtılmasını istediğim öğrenciler için “Diğerkâmlık Andı” eklidir.

Saygılarımla.

Bilinç Üniversitesi Kurucusu/ Bilinçolog Galip Diğerkâmbaran
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

Bilinç Üniversitesi’nin:
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog  v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.
(b)  Kuruluş amacı:  Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, dünyevi değerlerin yerini uhrevi değerlerin aldığı bir dünya düzeni kurmak.

EKLER:
1.   “Trafik sorumunu halkın işbirliğinde çözme ve demokrasiyi tabana yayma projesi
2.   “Diğerkâmlık Andı
3.   Öğrenciler için “Diğerkâmlık Andı
ADRES:  Yalı Mahallesi  4076 Sokak  No: 5/2   PK: 20 
                Turgutreis-BODRUM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder